วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

หมวกสังฆราช

เป็นแคคตัสในสกุล
ใต้ของสหรัฐอเมริกาและตอนเหนือของประเทศเม็กซิโก ชื่อ
สกุลมาจากภาษากรีก หมายถึง พืชดาว
กลมหรือเป็นทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลางต้น
20
ระยะแรกรูปร่างค่อนข้างกลม เมื่อโตเต็มที่จะเปลี่ยนรูปเป็น
ทรงกระบอก มีเหลี่ยมมีสันแหลมหรือมนตั้งแต่
ง่ายคือ
ตั้งแต่เขียวล้วนไปจนมีจุดขาวหนาแน่น มีขนาดใหญ่เต็มที่ประมาณ
Astrophytum มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอน(star-plant) ต้นอ้วน10-เซนติเมตร สูง30-60เซนติเมตร ลักษณะลำต้นเดี่ยว ใน3-10 พู แต่ที่หาพบได้4-5 พู แต่ถ้าขึ้นรวมกันเป็นกลุ่มจะมีสันเพิ่มขึ้นเป็น 6-8 พู ผิวมี15
ซม
. ลำต้นมีเกล็ดสีขาวหนาแน่น ไม่มีหนาม ยกเว้นเมื่อต้นยังมีอายุน้อย


หมวกสังฆราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น