วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

เริ่มมารู้จักกันก่อน

พรรณไม้ทะเลทรายและไม้อวบน้ำ
อาคารเรือนกระจกจัดแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนหรือพืชทะเลทราย ไม้อวบน้ำ แคคตัส
ไม้ทนแล้งทั้งในและต่างประเทศกว่า
และรูปลักษณ์ที่แตกต่างกัน ออกแบบการจัดสวนด้วยการแยกกันตามสายพันธุ์ พืชเหล่านี้สามารถ
ดำรงชีวิตเติบโตในทะเลทราย อากาศแห้งแล้ง ไม่มีน้ำ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สามารถ
ต้านทานต่อช่วงอุณหภูมิที่สูงขึ้นด้วยการสะสมกักเก็บน้ำภายในทุกส่วน ต้องต่อสู้กับสภาพอากาศ
ร้อนแห้งแล้ง ผิวต้นและใบมันคล้ายเคลือบด้วยขี้ผึ้ง บ้างปกคลุมด้วยขนหรือหนามแหลมคม
ป้องกันอันตรายจากสัตว์ แมลง และป้องกันการระเหยของน้ำออกจากลำต้น รากดูดน้ำได้รวดเร็ว
ก่อนน้ำจะซึมหายไปในดินทราย สำหรับพืชไม้อวบน้ำมีการแบ่งกลุ่มไม้อวบน้ำเป็น
30 ชนิด 300 ต้น โดยพืชที่นำมาจัดแสดงนี้มีขนาดโครงสร้าง4 ประเภท คือ
1)
สั้น เช่น
บรรจุน้ำไว้ในเซล ใบจะหดสั้นหรือไม่มีเพื่อลดพื้นที่ในการคายและการระเหยของน้ำ เช่น แคคตัส
ใบอวบน้ำ (Leaf Succulent) ใบจะทำหน้าที่กักเก็บน้ำไว้ที่เซล ผิวมันป้องกันการคายน้ำ ลำต้นจะAloe, Haworthia, Lithops, Sempervivum 2)ลำต้นอวบน้ำ (Stem Succulent) ลำต้นอวบ,
Euphorbia obesa
เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนและสัตว์แทะกิน ในช่วงที่แห้งแล้งนานๆ ต้นและใบอาจจะสลัดหลุดร่วงไป
เพื่อปรับสภาพเข้ากับสิ่งแวดล้อม เช่น
, Stapelia 3) รากอวบน้ำ (Root Succulent) รากจะใหญ่กักเก็บน้ำอยู่ใต้พื้นดินCalibanus hookeri, Fockea edulis, Pterocactus kunzei,
Peniocereus striatus
the above type)
paniculata
มูลค่าหาดูยาก เช่น กระบองเพชรโกเด้นท์แบบเรล แบลคบอย โฮลด์แมน แมมแม่เฒ่า หมวก
4)พืชที่ใช้ส่วนต่างๆของพืชสะสมน้ำ มากกว่าหนึ่ง (Combination ofเช่น พืชจะเก็บน้ำ ไว้ที่ลำ ต้นและรากหรือใบ Ceraria pygmaea, Tylecodon, Cyphostemma juttae พืชในอาคารเรือนกระจกทะเลทรายที่สำคัญและให้ความสนใจมี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น